Quotes

Bądź miarą jakości. Pewni ludzie nie są przyzwyczajeni do środowiska gdzie wymagana jest doskonałość.

- Steve Jobs -

Leave a Comment